De mam die kreeg veur moederdaag ’n reiske naor Tirol
Dat had zie nog noets metgemaak, veel beinao vaan de stool
Toen leep ze gaw get winkels aof en koch veur halve pries
Twie stelkes werrem oondergood, ’n pak en hiel nuij skies

Ze vloog vaan bove naor oondere, ‘t ging op good gelök
Vaanaof ‘n hiel hoeg alpewei, naor ’t dal en weer terök
Ze vloog vaan bove naor oondere, opins waor daor dee boch
En Mamma laog in eine kier met de beinsjes in de loch

Per helicopter ging de mam gaw naor ’t hospitaol
Daor laog ze met de bein umhoeg toen op de ziekezaol
Verpak wie unne mummie kaom ze trök naor Nederland
Met nog zoen hoonderd kneuzen allemaol in ‘t verband