In ‘t dal tösse de heuvels
In ‘t greun en aon de maos
Ligk ‘n stad, sjoen wie e printsje
Ligk de stad vaan Sint Servaos

Sjoen Mestreech
Aon Maos en Jeker
Ich haw vaan diech zoe lang iech leef
Heij steit mien
awwershoes
Heij kom iech altied thoes
Jao Mestreech, diech bis miech leef

Bin iech soms in verre streken
Bin iech wiet vaan diech vaandan
Veul iech deep beij miech vaanbinne
Wie de heimwee stèllekes brand