Mergelland
Mien heuvelland
Limburg iech haw vaan diech
Heerlijk land
Land vaan geluk
Heij kom iech altied trök
Op dee mergelgroond bin iech gebore
In dat bronsgreun land daor bin iech thoes
Mergelland
Mien heuvelland
Limburg iech haw vaan diech

Zowste heij neet wèlle leve
Noe ‘t tied vaan leve is
In dat land vaan bronsgreun eike
Boeste ouch gebore bis