Taai Taai

Songteksten van Taai Taai

Taai Taai – Zoonder get te vroage

‘nen daag dee doort mèr eve  veur heer weggleijt in den tied
Mèr diech bleifs in mien gedachte  en dat raak iech noets mie kwiet
Iech wins met hiel mien hèrtsje  unne nuijen daag mèt diech
En zoonder gèt te vraoge  kreigs diech alles weer vaan miech

Jao zoonder gèt te vraoge
Kreigs diech alles watste wèls
Nein daan höb iech neet te klaoge
Zoelang es diech vaan miech hèls

Iech hoop dat veer nog jaore in gezoondheid samen zien
Dat us leefde nog maag riepe  sjus wie gooije roeie wien
Iech wins mèt hiel mien hèrtsje unne nuijen daag mèt diech
En zoonder gèt te vraoge kreigs diech alles weer vaan miech

Taai Taai – Zoene gooje

Väöl meitskes vinde ‘m super
Ze haange ziech um ziene nek
Heer liet de duite rolle
Wat zie vraoge köp heer direk
Jao vrowluij kin heer zoe höbbe
Aon eedere vinger ein
Heer zwumt in ’t geld en dat is wat telt
Dus klink eederskier dit refrein

Zoene gooje höbbe veer nog noets gehad
Jao heer is zoene vent kiek neet op unne cent
Och wat is ’t ‘nne sjat
Zoene gooje höbbe veer nog noets gehad
Met zien hertsje vaan goud geit heer noets in de fout
Och wat is ‘t ‘nne sjat

Soms liek ’t wel unnen harem
Ze haange aon ziene jas
En al die meidskes weite
Heer zit good in de slappe was
En geld maak dan wel neet gelökkig
Meh bringk meitskes beij de vleet
En este mer köps, gein remminge höbs
Daan zinge ze ouch nog dit leed:

Zoene gooje höbbe veer nog noets gehad……

Meh es heer gein duite zow höbbe
Daan maakde die meitskes ‘m zwart
Al zow d’r mesjien, EIN vruiwke nog zien
Die zag, oet de groond vaan heur hart

Zoene gooje höbbe veer nog noets gehad
Jao heer is zoene vent ouch al heet heer gein cent
Och wat is ’t ‘nne sjat
Zoene gooje höbbe veer nog noets gehad
Met zien hertsje vaan goud geit heer noets in de fout
Och wat is ‘t ‘nne sjat

Taai Taai – Viva Tirol

Viva Oh Viva Tirol
In ‘t lere breukske bovenop de stool
Dijekletse op ‘n ech tirolerbal
Den echo dee galmde door ‘t ganse dal
Viva Oh Viva Tirol
In polonaise lekker achterein
Wat ginge veer tekier op ‘t tirolerbal
En den echo  echo  echo   galmde door ‘t dal

Iech waor ins ‘n reiske goon booke
Verlangde naor berg en naor dal
Iech had de vekansie geroke
En haolde de wage vaan stal
De kofferbak gans volgelaoje
De bergsjeun good in ‘t vet
‘t reisdoel dat kint geer wel raoje
Mien tirolerbrook  die naom iech met

Langs de beek en berg op
Tot aon de alpewei
En in de blokhut zoonge veer
Allemaol opnuij

Taai Taai – Veronica

D’r zien miljoene sjoene meidskes euveral
In Azie, Europa en Amerika
Mèr d’r is ein meidske dat miech ech bevèlt
En dat is mien Veronica

Blief  altied beij miech Veronica
Sjoen sjoen meidske oet America
Want mèt diech mien leef Veronica
Mèt diech bin iech gelökkig
Jao bin iech zoe gelökkig
Hallo, Hallo Veronica

Iech ging mèt Thya oet Tirana
En Mona oet Montana
Wie heerlik waor Marie oet Mexico
Mèh ein waor toch ‘t sjoenste
Veur miech de allersjoenste
Veronica zoe wie zoe

 

Taai Taai – Vaan bove tot oondere

De mam die kreeg veur moederdaag ’n reiske naor Tirol
Dat had zie nog noets metgemaak, veel beinao vaan de stool
Toen leep ze gaw get winkels aof en koch veur halve pries
Twie stelkes werrem oondergood, ’n pak en hiel nuij skies

Ze vloog vaan bove naor oondere, ‘t ging op good gelök
Vaanaof ‘n hiel hoeg alpewei, naor ’t dal en weer terök
Ze vloog vaan bove naor oondere, opins waor daor dee boch
En Mamma laog in eine kier met de beinsjes in de loch

Per helicopter ging de mam gaw naor ’t hospitaol
Daor laog ze met de bein umhoeg toen op de ziekezaol
Verpak wie unne mummie kaom ze trök naor Nederland
Met nog zoen hoonderd kneuzen allemaol in ‘t verband

 

Taai Taai – ’t veurjaor

Beij us in ‘t sträötsje daor ging ins ‘t präötsje
Dat Koba vaan Greet vaan Petran
Ging trowwe met Dorus dee sevetig jaor is
En niemus dee snap d’r get van

Dat deit ‘m ‘t veurjaor
Dat ligk aon ‘t lenteweer
Want al wat joonk is och dat vreijt zoe geer
Dat deit ‘m ‘t veurjaor
Dat ligk aon ‘t lenteweerwant alles wat joonk is och dat vreijt zoe geer

Lalalala….

Noe weurt ‘r gefluusterd aon eeder dee luustert
Dat de broelof noe aof is gelas
Umdat noe deen Dorus d’r met ‘n jonger vandoor is
Die is ach en zestig nog pas

Dat deit ‘m…….

Lalalala….

Wat deit toch de meidjes zoe greun nog wie bleidjes
Zoe bloze met hiel häör geziech
Es Wielke of Sjengske häör puunt op ‘t wengske
En stamelt: iech haw zoe vaan diech

Dat deit ‘m…..

Lalalala…..

Taai Taai – Sloap beij mich vannach

Slaop beij miech venach
Want in dien èrrem wèl iech druime
En es diech höbs jao gezag
Daan zal iech zoe gelökkig zien


Kleurloos waor mien leve
Tot aon den daag dat iech diech zaog
Iech wow diech mien leefde geve
Daorum höb iech diech stèllekes gevraog


Al is ‘t lang geleije
Tot veer us troffe aon de zie
nog altied bin iech tevreije
naor dien leefde verlang iech mie en mie

Taai Taai – Sjoen Mestreech

In ‘t dal tösse de heuvels
In ‘t greun en aon de maos
Ligk ‘n stad, sjoen wie e printsje
Ligk de stad vaan Sint Servaos

Sjoen Mestreech
Aon Maos en Jeker
Ich haw vaan diech zoe lang iech leef
Heij steit mien
awwershoes
Heij kom iech altied thoes
Jao Mestreech, diech bis miech leef

Bin iech soms in verre streken
Bin iech wiet vaan diech vaandan
Veul iech deep beij miech vaanbinne
Wie de heimwee stèllekes brand

Taai Taai – Roed zien de roeze

Roed roed roed, roed zien de roeze
Roeze die iech aon diech wèl geve
Want ‘t gelök raak us aon
En beij ‘t leech vaan de maon
Fluuster iech diene naom

Zèt de aovendzon de loch in vuur en vlam
Kump d’n daag tot rös daan kom iech in de ban
Vaan ‘n leef meidske, sjoen en fien
Wèl hiel mien leve beij häör zien
‘t is veur häör dat iech dit leedsje zing

En häör ouge zien wie sterre in de nach
‘t is de leefde boe iech lang op höb gewach
Iech zal häör noets mie laote goon
Dat groet gelök in mien bestoon
‘t is veur häör dat iech dit leedsje zing

Taai Taai – Onder de toren

Onder de toren
Daar ben ik geboren
Daar luiden de klokken
Voor bruiloft en rouw
Onder de toren
Daar ben ik geboren
Daar waar paartjes gaan vrijen
Bij ‘t licht van de maan

Hij gooit vaak zijn schaduw
Ver over de grond
Op de punt van de toren

Draait de haan in ‘t rond
Daar ben ik geboren
Daar vind ik mijn geluk
Ja onder de toren
Kan ‘t leven niet stuk

Onder de toren…

Van ver kun je het horen
Als zijn klokken gaan slaan
Die warme klanken
Doen mijn hart open gaan
De kerk, het straatje
En de boom op ‘t plein
Ze zeggen mij altijd:
Nergens is ‘t zo fijn

Als Onder de toren….

Taai Taai – Noa de apres-ski

Strak……nao d’n après-ski
Daan weit iech de weeg neet mie
Dat weurt miech e gesjravel
Mien neus hingk op miene navel
Strak……nao d’n après-ski
Daan weit iech de weeg neet mie
Dat maak niks oet want wètste wat
Veer höbbe toch plezeer gehad

De gansen daag die latte aon d’n veuj
Daan biste ’s aoves wie ’n maoj zoe meuj
Dus geiste naor die Hütte en begins
Daan howste diech get d’rin, zoeväöl wieste mer kins
Meh este genog höbs, daan kreigste spiet
Wèls diech naor hoes biste de riechting kwiet

Strak……nao d’n après-ski…..

Eeder jaor schievel iech daor
Alles aon de kant
Meh daan nao den après-ski
kump den trammelant

Taai Taai – ’n tent vol hoempapa

’n tent vol hoempapa, geit noets vervele
Al weurt ’t nog zoe laat ’t kin us ech niks sjele
Veer goon altied mer door, dat vinde veer zoe fein
Veer loupe toch zoe gere in, de polonaise trein
’n tent vol hoempapa, geit noets vervele
Al weurt ’t nog zoe laat ’t kin us ech niks sjele
De trein zit vol de hiele tent is oetverkoch
Twie rije dik goon veer weer door de boch

Veer moote altied knokke veur de duite
Zoe zit de vörrek einmaol aon de steel
Veer weure groetgebrach met regeleminte
En loupe zoe hiel sjoen in ’t gareel
Mer noe is ’t gedoon, veer laote ‘m ins goon

’t is opstoon, werreke, ete en weer slaope
En dat helt zelfs ’t beste peerd neet vol
Want veurste ’t wets liks diech op apegape
Daorum goon veer iers eve oet de bol
’t is den hoegste tied, want straks höbbe veer spiet

Taai Taai – ’n romance met Constance

’n Romance met Constance is ’t sjoenste wat besteit
Iech kin d’r niks aon doen, iech snap ’t neet
Wat dat meidske met miech deit
’n romance met Constance tête à tête langs de Seine
Iech wel gaw weer trök, ’t liefs vendaog
Naor de Place de Madeleine

Iech zeen häör noe al veur miech stoon
In dat sjieke liechblôw kleid
Nog ’n week of twie daan zal iech goon
Geluif mèr dat zie d’r steit
Um zeven oor op ’t perron
Gare du Nord, ’t groete stasion
Constance, ecxellence, nog eve daan roop iech bonjour
Constance, elegance, rendez-vous met mon amour

Veer goon naor Saint Germain-des Prés
Danse euver de Grands Boulevards
’n Pernod of twie in us klein cafe
Champagne met kaviaar
In Pierre’s kafeeke vol romantiek
Klink e sjoen stökske meziek
Constance, ecxellence, nog eve daan roop iech bonjour
Constance, elegance, rendez-vous met mon amour

Taai Taai – Mien leefste Marie

Ach mien leefste Marieke
Keend, diech bis miech ’n sjieke
Ach mien leefste Marieke
Sjat, diech bis miech ’n sjoen
Ach mien leefste Marieke
De wels miech neet mie bekieke
Meh veur wielang moot nog blieke
Kom geef miech gaw unne poen

Och wat bin iech koed
Mie Marieke die heet miech gekloet
Och wat e sjagrijn
Zoe opins leet ze miech heij allein
Och wat e verdreet
Iech wel häör wel meh zie welt miech neet
Och wat bin iech koed
Mie marieke die heet miech gekloet

Och zie is zoe knap
Meh noe heet ze miech zoeget gelap
Jao, zie is e stök
En noe kreig iech dat sjoens neet mie trök
Zie leet miech heij stoon
En boeveur heet ze zoeget gedoon
Och wat bin iech koed
Mie Marieke die heet miech gekloet

Taai Taai – Mestreech dat bleif Mestreech

’t is neet mie de stad
Zoe wie ze vreuger waor
Es iemes soms daoreuver klaog
Höb iech mien antwoord klaor:

Mestreech,
Dat bleif Mestreech veur miech dat maag geer wete
Mestreech,
Dat bleif de stad veur miech, iech bin bezete
Vaan alles wat zie beejt, al wat zie heet
Zow iech mien stad oets kinne vergete?
Verhuize daon iech neet
Want Mestreech, dat bleif veur miech Mestreech

De stad ligk euverhoup
Dat geit miech aon mien preij
Meh iech höb einen troes
’t weurt nog sjoener heij
Al ligk zie noe oonder de stöb
Toch zing iech eve bleij

Mestreech…..

Taai Taai – Mergelland

Mergelland
Mien heuvelland
Limburg iech haw vaan diech
Heerlijk land
Land vaan geluk
Heij kom iech altied trök
Op dee mergelgroond bin iech gebore
In dat bronsgreun land daor bin iech thoes
Mergelland
Mien heuvelland
Limburg iech haw vaan diech

Zowste heij neet wèlle leve
Noe ‘t tied vaan leve is
In dat land vaan bronsgreun eike
Boeste ouch gebore bis

Taai Taai – Luuster noar de radio

Luuster naor de radio
Kreigste gét meziek kedo
Is ’t auch nog blaosmeziek
Veulste diech nog ins zoe riek
Luuster naor de radio
Naor den deejee en z’n show
Kreigste altied gooie zin
Höbste väöl plezeer
Huurs ’t toch zoe geer
’t is de radio dee maak diech bleij vaan zin

De zeuks de ein of aander gooi frequentie
Zoonder zeiver of polletiek
Unne deejee met ’n bitsje gooj pretentie
Jao dee pak diech in mét lekkere meziek
Vaan smörges vreug tot aon de late aovend
Zing iech altied mét de leedsjes mét
Iech zou zoonder radio neet kinne
In de auto op mien werk in mien béd

Euver smaak in de meziek vilt neet te twiste
Héls vaan polka of rock en roll
Meh de blaosmeziek vin iech ‘t allerbeste
Jao daan gaon iech altied gans oet miene bol
Vaan smörges vreug tot aon de late aovend
Zing iech altied mét de leedsjes mét
Iech zou zoonder radio neet kinne
In de auto op mien werk in mien béd

Taai Taai – Loomele Joe

He Ho Loomele Joe
Zoonder peerd löp heer heij roond
He Ho Loomele Joe
Gein brook mie aon zien koont

Loomele Joe
Loomele Joe

Joe waor unne cowboy, heer gokte nogal geer
Heer had zien letste cent verspäöld
Met poker en aon beer
Ouch zien peerd en al zien keuj
Die heer had ingezat
Die waor heer kwiet, heer hat niks mie
Toen zoong de hiele stad:

Joe deit noe in loomele, dat helt ‘m op de bein
En elke aovend sjravelt heer
Zien kloomele bejein
Heer geit naor zien stamcafe
Verdrink daor al zien cent
‘n oor of twie, daan is heer blut
Daan zingk de ganse tent

Taai Taai – Limburgse vloaj

Limburgse vlaoj, die is ’t lekkerste
Veer veule us ech thoes
Met ’n groet stök oet de voes

Limburgse kies, dat is de rommedoe
Heer is zoe zach en fien
Beij ’n lekker gleeske wien

Alles wat heij weurt gemaak
Heet unne echte limburg smaak
Vlaoj of kies, weurs of beer
Veer löste ’t toch zoe geer

Limburgse weurs, die is ’t smeuïgste
In blökskes op ‘n plaank
En daan goon veer uzze gaank

Ruuk, hap, slik en eweg
Is dat culinair gerech
Sjöt, sjöt, sjöt nog ins in
Want veer höbbe gooie zin

Taai Taai – Lekker doort mer eve

Op d’n tapkraon steit gesjreve
Lekker doort mer eve
En wat lees iech op de vinsterbaank
Lekker is mer eine vinger laank
Op de tapkas steit gesjreve
Lekker doort mer eve
Dus zörrig totste dat momint neet mis
Umtot ’t toch zoe lekker is

Sommige die kinne zoe genete
Vaan draank en ete, gans oetgebreijt
Orelaank weurt hiel get aofgeknawweld
En sjeel gewawweld, hiel sjiek gekleijt
Boeveur moot dat noe toch zoe lang doore
En weurt nao ore pas oetgesjeijt

Op d’n tapkraon…..

Kiek häöm met dat pelske aon zien lippe
Gans zuinig nippe, da’s gei geziech
Iech pak liever vaan die groete slokke
Die lekker klokke, die smake miech
Sinds iech dat gezegkde höb geleze
Wel iech mer peze, dat is verpliech

Op d’n tapkraon….

 

Taai Taai – kom mét miech mét

Iech weit ’n sjoen eiland boe niemes us twieje kin store
‘’ne parel in zie, ’n oase beij daag en beij nach
En es diech daor bis höbs ouch diech snel dien hertsje verlore
Want veurste ’t wets heet de leefde ouch diech in häör mach

Kom mèt miech mèt, naor dat eiland vaan leefde
Daor boe sprookjes nog altied bestoon
Geef miech dien hand en laot us same druime
Vaan gelök dat noets zal euvergoon
Kom mèt miech mèt naor dat eiland vaan leefde
straolend in de gouwe zonnesjien
Boe alle druime oet zalle koume
En veer veur altied gelökkig kinne zien

De zèlvere vogel bringk us euver berge en zieje
Door rege en mis naor dat eiland vol woondere prach
En einmaol geland vinde veer ’t gelök met z’n twieje
’n leefde veur altied zoe sjoen wie de sterre beij nach

Taai Taai – Kom ‘ns mit miech danse

Kom ins met miech danse
Maak miech noe ins bleij
Kom ins in mien errem
Jao noe kom ins aon mien zeij
Laot miech eve veule
Dats diech vaan miech hels
Zegk miech datste danse met miech wels

Beij de dansles zaog iech diech en veel haos vaan de krök
Diech bis zoe knap en zoe charmant diech bis e lekker stök
Iech wis neet wat iech zegke moos iech waor op slaag verleef
Iech vroog diech höbs diech tied veur miech welste danse estebleef

Veer zien noe es maan en vrôw al jaorelaank bejein
En zien mekaar nog lang neet meuj veer hawwe väöl vaanein
Iech bin nao al die jaore nog gans ech op diech verleef
En vraog ouch noe weer leve sjat welste danse estebleef

Taai Taai – Jo is vaan de fiets gevallen

Jo is vaan de fiets gevalle
En daor laog heer op de groond
Heer hat ziech hiel good opgevaange
Voolt allein pein aon zien koont
Jo is vaan de fiets gevalle
Dat gebäört ‘m kier op kier
Want es Jo weer vaan z’n fietske velt
Daan is heer aon de zwier

Jo is vrijgezel gebleve zien ganse leve laank
Heer helt zoe vaan ’t leve, heer helt zoe vaan den draank
’s mörreges drink heer wodka, want heer lus geine thee
Daan vertrek heer op zien fietske weer naor zien stamcafe

Jo dee heet ’n flink vermoge, jao Jo bars vaan de poen
Heer is zoe opgetoge heer vind ’t leve sjoen
Jo heet unne fietstoch naor Sibérie gemaak
Daor preufde heer de wodka, daor ging heer oet zien daak

Lalalalalalala kaza kaza kazatsjok
Lalalalalalala heer velt um wie unne blok

Taai Taai – Iech hub diech mit goud behangen

Iech bin kepot vaan diech, jao zoe kepot vaan diech
Iech bin kepot vaan diech, jao zoe kepot vaan diech
‘t snachs daon iech gein oug mie tow
Zeen iech diene foto op de sjow ….. oehhh
Iech bin kepot vaan diech……jao zoe kepot

Slaope daon iech noe allang neet mie
Nachtelaank dink iech aon diech
Door den daag daan höb iech ‘t neet mie
Zeen iech ummer dien geziech
Iech weur harstikke gek, iech bleif neet op mien plek
Want iech loup …vaan hot naor haar
Iech bin toch zoe verleef
Iech vin diech toch zoe leef
Diech raaks bei miech de sjuste snaar

Sinds den daag dat iech diech höb gezeen
Veul iech wie mien hertsje klop
Funksjeneere daon iech neet mie good
Dreijt ‘t miech in miene kop
Iech weur harstikke gek, iech bleif neet op mien plek
Want iech loup …vaan hot naor haar
Iech bin toch zoe verleef
Iech vin diech toch zoe leef
Diech raaks bei miech de sjuste snaar

Taai Taai – Iech bin kepot vaan diech

Iech bin kepot vaan diech, jao zoe kepot vaan diech
Iech bin kepot vaan diech, jao zoe kepot vaan diech
‘t snachs daon iech gein oug mie tow
Zeen iech diene foto op de sjow ….. oehhh
Iech bin kepot vaan diech……jao zoe kepot

Slaope daon iech noe allang neet mie
Nachtelaank dink iech aon diech
Door den daag daan höb iech ‘t neet mie
Zeen iech ummer dien geziech
Iech weur harstikke gek, iech bleif neet op mien plek
Want iech loup …vaan hot naor haar
Iech bin toch zoe verleef
Iech vin diech toch zoe leef
Diech raaks bei miech de sjuste snaar

Sinds den daag dat iech diech höb gezeen
Veul iech wie mien hertsje klop
Funksjeneere daon iech neet mie good
Dreijt ‘t miech in miene kop
Iech weur harstikke gek, iech bleif neet op mien plek
Want iech loup …vaan hot naor haar
Iech bin toch zoe verleef
Iech vin diech toch zoe leef
Diech raaks bei miech de sjuste snaar

Taai Taai – Hoi He

Hoi he, hoi he,
En doeg ouch mer de kompleminte
Aon Gerda en Guus, aon Theo en Truus
En bedaank veur de sjoen mominte

Hoi he, hoi he,

Veer blieve neet euvernachte
‘t is fein gewees beij uuch op ‘t fees
Meh d’n taxisjefeur steit te wachte

Es ter get te viere velt zien veer vaan de parteij
( zien veer vaan de parteij )
Veer struipe alle feeskes aof, op einen daag soms dreij
( op einen daag soms dreij )

Veer haange in de lamp meh dat is geine ramp
Zoelang es veer us ammezere
Meh daan tot euzze spiet is ‘t opins weer tied
En moote veer um klipsere

Hoi he

Jao jao jao jao
‘t leve is sjoen en veer welle devaan genete
Aanders kump unnen tied
Zegks diech tot diene spiet
Had iech miech mer besjete

Taai Taai – Friete met zoervleis

Iech wel, iech wel friete met zoervleis
Veerse friete met zoervleis
Un deux trois, uno dos tres
Iech wel friete met zoervleis

Iech wel, iech wel friete met zoervleis
Veerse friete met zoervleis
Un deux trois, uno dos tres
Iech wel friete met zoervleis

Oeh oeh Ahhh…..Lalala….

Bin iech weer in ’t boeteland veur veertien daog
Ligk miech deej vreemde kos behuurlik op de maog
Daan druim iech ‘s nachs altied tot iech nao hoes tow gaon
En daan beij Reitz op de mestreechter merret staon

Kom iech daor, wied eweg, weer trök vaan ’t diner
Zit iech deks orelaank doedkraank op de WC
En midde in de nach vraog dat mer aon mien vrow
Daan wek iech heur en roop: sjat wetste wat iech wow

 

Taai Taai – Es diech beij Petrus

Es diech beij Petrus veur ’t lokètsje steis
En heer beslis ofs diech wel of neet naor binne geis
Vertel häöm vaan Limburg met zien meidskes die wie ingele zien
Wie lekker ze puune met die lippe zeut wie roeie wien
Daan zal Petrus goon bloze, vaan plezeer geit zien hertsje sloon
En tien tege ein zeet heer: diech maags naor binne goon

Al höbste inkel mer dien ganse leve lol getrap
Al biste hoonderd doezend kiere lekker doorgezak
Al höbste altied mer gedoon wats diech zellef ’t leefste wows
Kumps diech oet Limburg bleif de hiemelpoort neet tow

Al höbste eigelik mer altied langs de pot geplas
En höbste al dien leve geld d’r zoe mer doorgejas
Al biste op de kop goon stoon, hads veur werreke geine zin
Kumps diech oet Limburg daan liet Petrus diech d’r in

’t zit wel good
Höb geine angs veur wat gebeurt
Luij oet Limburg weure altied goodgekeurd

Taai Taai – De wien waor zoe lekker

Iech dansde de sirtaki, in Zandvoort aon de Zie
Daor zaog iech Truus en Sjakie, wat huppelde die twie
Iech dansde de sirtaki met ein oet Liverpool
Die stoont haos in häör nakie, meh eederein bleef cool
Want

De wien deej waor zoe lekker
En de meidskes toch zoe sjoen
En die maakde miech wie langer wie gekker
ich wis vaan gekkigheid neet mie wat iech moos doen

Griekser kos ’t toch neet mie daor in Zandvoort aon de Zie
Eed’ren aovend in ’t duuster op ’t strand
Eeder jaor zoe, noondepie, daor in Zandvoort aon de Zie
Daan hoof iech neet mie zoe wiet naor Griekeland

Ouch Karl-Heinz oet Keule en Trödelchen oet Trier
Die dreijde wie ’n meule, en repe “nog ein Bier!”
Janien oet Merelbeke en Jean-Claude oet Paris
Die stoonte mer te keke: “Encore une Sirtaki!!”
want

De wien deej waor zoe lekker
En de meidskes toch zoe sjoen
En die maakde miech wie langer wie gekker
ich wis vaan gekkigheid neet mie wat iech moos doen

Griekser kos ’t toch neet mie daor in Zandvoort aon de Zie
Eed’ren aovend in ’t duuster op ’t strand
Eeder jaor zoe, noondepie, daor in Zandvoort aon de Zie
Daan hoof iech neet mie zoe wiet naor Griekeland

Want de wien deej waor zoe lekker
En de meidskes toch zoe sjoen
En die maakde miech wie langer wie gekker
ich wis vaan gekkigheid neet mie wat iech moos doen

Griekser kos ’t toch neet mie daor in Zandvoort aon de Zie
Eed’ren aovend in ’t duuster op ’t strand
Eeder jaor zoe, noondepie, daor in Zandvoort aon de Zie
Daan hoof iech neet mie zoe wiet naor Griekeland

 

Taai Taai – De Tel Polka

Ein twie, ein twie dreij
Veer dreije allebeij
Kiek wie de polka moot
Tèl mèr mèt daan geit ‘t good

Iech drink miech eint
Iech drink miech twie
Iech drink miech dreij en iech tèl neet mie
Iech stap opzeij
Iech dreij ins roond
En daor gaon iech op mien koont

Ladijee Ladijoo
Ladijee Ladijee Ladijoo

Ladijee Ladijoo
Ladijee Holadijoo

Taai Taai – De ansichtkaart

Sjat heij is ‘n ansichtkaart
Mèt sjoen roeze d’r op
Echte roeze kreigste neet
Daor bin iech mèt gestop
De lètste kier dat iech dat deeg
Höbs diech ze laote stoon
Sjat heij is ‘n ansichtkaart
Daor mooste ‘t mèr mèt doen

Veer hadde neet väöl, allein us gelök
Veer heelte zoe vaanein
‘t waor roezegeur, ‘t waor maonesjien
Toch zien veer neet dèks mie bejein
Veurluipig goon veer uzze gaank
En dat geit miech aon miene straank

En heij aon de bar, allein op ‘n krök
Verdrink iech mien verdreet
En eederen daag, schik iech diech ‘n kaart
De wèts dat iech diech neet vergeet
Veurluipig goon veer uzze gaank
En dat geit miech aon miene straank

Taai Taai – De Alpenexpres

Tingelingeling … heij kump de Alpen Expres
Tingelingeling … heij kump ‘r aon
Tingelingeling … ‘r geit naor oos,  ‘r geit naor wes
Kump ‘r beij diech langs daan sleet mèr aon

Tingelingeling … heij kump de Alpen Expre
Tingelingeling … noe zuug ‘m goon
Veer tsjoeke achterein in de polonaise trein
Boch naor links …boch naor links
Boch naor rechs …boch naor rechs
En zoe kachele veer weier mèt de Alpen Expres

Höbste al gehuurd vaan de Alpen Expres?
Biste mèt deen trein al ins gewees?
‘t kos diech geine gölle in de Alpen Expres
Gratis en veur niks is ‘t daor fees
Aajd en joonk en dik en dun, daor is plaots veur eederein

Dee ins lekker oet de bol wèl goon
Geine heisa geine stress in de Alpen Expres
Stap mèr in en laot dee polonaise goon !

Heuvel op, heuvel aof, jao heer kump euveral
Klink zien bel, klink zien fluit, daan geit heer langs berg en dal


Taai Taai – Chili Mexicana

Caramba caramba
Fees op de playa
Väöl te väöl gegete
Chili mexicana
Caramba caramba
Ho amigo ho !
Buukse roond en ‘n heite koont
In Mexico

Jozef oet Tirol won ‘n reis naor Mexico
De lere brook bleef in ‘t chalet
Mer den accordeon dee naom heer met
Heer späölde met ‘n Mexicaans orkes
Mer de peper in ‘t ete waor funes
Want heer wis neet wat chili waor
Dat voolt heer den daag daor nao

Caramba caramba…

Op de playa oonder la luna
Zien de zörreg veur manjana
Op de playa oonder la luna
Met sombrero en sambabal

Caramba caramba….

Taai Taai – Boven op de berg

Boven op de bèrreg in de alpeweij
Loupe alle keuj gezellig in ‘n reij
Met un koojbel um, make zie meziek
Ze klingele en klangele en flatse tegeliek

Lalalala ……huur ze klingele
Lalalala….. huur ze klangele
Lalalala…..zoe klink ’t in de alpewei

’n kooj is neet zoe stom es ze d’r oetzuut
Die heet mie in de kop dat is ’n feit
Muzikaal gezeen is zie e woonder
Heet mie in häöre mars daan stommigheid
En boven op de berg is ’t altied fees
Geluif miech mer want iech bin daor gewees

Boven op de bèrreg……

’n kooj die gief ouch extra liters mèllek
Es ze luustert nao de radio
Met meziek veult zie zich zoe gelökkig
Met meziek veult zie zich okidoo
En boven op de berg is ’t altied fees
Geluif miech mer want iech bin daor gewees

Boven op de bèrreg……

Taai Taai – Boe keumps tiech vaandan

Heij boe kumps tiech vaandan
Boe hoongste oet
Heij boe kumps tiech vaandan
Jong noe bin iech koed
Jao jao jao
Zegk, vinste dat gein sjan
Geef diech noe mer bloet
Heij boe kumps tiech vaandan
Zegk miech ins boe hoongste oet

Op zien sokke sloop heer door ’t hoes
Bang veur ’t vruiwke väöl te laat weer thoes
Heer dach tot zie niks huurde
Heer dach ’t is gelap
Toen kloonk plots in ’t duuster
Vaan daorbove aon den trap:

Heij boe kumps…..

Gans verpopzak stoont heer daor die nach
Tot zie op waor had heer noets verwach
En met de matteklopper
Ging zie naor häöm op jach
Zoe tösse alle meppe door
Hoort heer nog wat zie zag

Taai Taai – Aon de rand vaan de heij

Aon de rand vaan de heij beij die aw boerdereij
Zaote veer in ’t kore
Veer vergaote den tied oonder den hiemel zoe wied

’t leep tege ’t ochtendglore (’t leep tege ’t ochtendglore)

Aon de rand vaan de heij beij die aw boerdereij
Voolt iech miech es herbore
Diech gaofs leefde aon miech en iech ouch aon diech
Twie harte vol vaan amore

’t waor op ’t eind vaan de zomer
Wat waore veer verleef
Veer ginge same wandele
Oonder ’t stareleech
Iech naom diech toen in mier errem
De maon die verleegde de nach
Veur altied in mien gedachte
Die oore met diech doorgebrach

Noets zalle veer vergete
Wie sjoen deen tied toen waor
De zomer vaan us leve
Beleefde veer dat jaor

Taai Taai – Alles dreijt um weurs

Alles dreijt um de weurs
Vraog dat mer aon mien breurs
Met ’n weurs kinste us vaange
Daarveur laote veer us haange

Alles dreijt um de weurs
Vraog dat mer aon mien breurs
Beij koej zin of zwoer gemood
Met ’n weurs kump alles good

Ouch al weurt ter euver us geklets
’t is us weurs wat ter weurt aofgezwets
Geef us mer ein of twie, drei, veer
Beij eeder weurs e gleeske beer

Alles dreijt…….

Es veer zoe ’s aoves naor de kaffee goon
En zoonder fut get aon de tapkas stoon
Wat is met uuch ? vraog us de baas versjrik
Veer zegke häöm daan wat ter volges us oontbrik
Heer rent daan es de bliksem naor de slachtereij
En vijf minuute later is us leid veurbeij

Alles dreijt……

Taai Taai – Alaaf

Vaan links naor rechs
Umhoeg umlieg
Naor veur en trök

Eeder jaor met de carnaval
Is ‘t euveral in Limburg bal
Geit de prins in ‘t fees veurop
Weure neuze in ‘t beer gesop

Es veer feeste daan doen veer dat neet haaf
Veer goeie us in de boch
De hennekes in de loch
Daan steig de temperatuur en roope veer vol vuur:
Alaaf alaaf alaaf

Heij beij us is ‘t miestal fris
Terweil ‘t werrem in de trope is
Veer höbbe gein caribisch blood
Mer de samba danse deit us good

Es veer feeste….

Lalala lalala….